Η σύμβαση φιλοξενίας για Ναυμαχία Ναυπάκτου έληξε στις 31-Δεκέμβριος-2017. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με host@diadrasis.net για περισσότερες πληροφορίες.
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
ESPA logo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ESPA logo