Συντελεστές
Ανάπτυξη περιεχομένου-ιστορική έρευνα:
Αφροδίτη Καμάρα, ιστορικός-σύμβουλος διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς
Μαρία Τσιτιμάκη, αρχιτέκτονας

Παναγιώτης Γεωργόπουλος , αρχαιολόγος

Ελένη Τσουραπά, Ιστορικός

Σεγιέντ Μοχάμαντ Ταγκί  Σχαριάτ-Παναχί, ιστορικός οθωμανολόγος

Μεταφράσεις

Μαρίνα Τατιάνα Ραπακούλια, Ισπανικά

Τατιάνα Φραγκοπούλου, Ιταλικά

Αφροδίτη Καμάρα, Αγγλικά


Εικαστική Επιμέλεια:
Μαρία Ιωσηφίδου,  
Θύμιος Δουσμανόπουλος

Προγραμματισμός - Τεχνική Επιμέλεια:
Γιάννης Λαδάς
Ηλίας Τσιάντας
Κυριάκος Λεσγίδης

3D Γραφικά: 
Ηλίας Τσιάντας

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους συνεργάτες του Δήμου Ναυπακτίας:
Ιωάννα Κωστή,
αρχαιολόγο, για την διάθεση κειμένων από το προσωπικό της αρχείο
Παναγιώτη Τσούση,
φωτογράφο, για τη διάθεση φωτογραφιών από το προσωπικό του αρχείο

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
ESPA logo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ESPA logo