Άγιος Ιωάννης Βομβοκούς

Το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη βρίσκεται 10 χλμ. περίπου βορειοανατολικά της Ναυπάκτου, σε μικρή απόσταση από την κοινότητα Βομβοκού, κτισμένο σε ορεινή και απόκρημνη περιοχή.
Αρχιτεκτονική
 Άγιος Ιωάννης Βομβοκούς Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το καθολικό της μονής. Αρχιτεκτονικά ανήκει στον τύπο του σταυροειδούς τετρακιόνιου με τρούλλο, εξάπλευρη αψίδα και νάρθηκα. Με εξάπλευρες αψίδες διαμορφώνονται οι εγκάρσιες κεραίες του σταυρού, ως χοροί αγιορείτικου τύπου. Δίλοβα παράθυρα κοσμούν τις πολυγωνικές αψίδες. Η στέγη είναι δίρριχτη, κεραμοσκεπής με καμπαναριό στο δυτικό τμήμα. Ο μικρός τρούλλος είναι δωδεκάπλευρος και κοσμείται με τοξωτές, αβαθείς κόγχες στις πλευρές και μονόλοβα τοξωτά παράθυρα. Οδοντωτές κεραμοπλαστικές διακοσμητικές ταινίες περιτρέχουν τις όψεις του ναού.
Η δυτική πλευρά όπου βρίσκεται και η κύρια είσοδος κοσμείται με δύο εντοιχισμένα γλυπτά άγνωστης προέλευσης. Αριστερά βρίσκεται εντοιχισμένο απότμημα βυζαντινού θωρακίου με ανάγλυφη παράσταση λαγού τον οποίο απάζει αετός.
Δεξιά είναι εντοιχισμένο οικόσημο βενετού άρχοντα με ανάγλυφη παράσταση φτερού και πόδι πουλιού μέσα σε ασπιδόμορφο πλαίσιο από το οποίο κρέμονται δύο κροσσωτές ταινίες. Η μαρμάρινη κτητορική επιγραφή ανάμεσα στα δύο γλυπτά μας πληροφορεί ότι ο ηγούμενος Αρσένιος ανακαίνισε εκ βάθρων το ναό το έτος 1695.
Εσωτερικός διάκοσμος
Εσωτερικά ο ναός είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες πιθανόν σύγχρονες με την ανέγερση του ναού. Τα θέματα χωρίζονται σε οριζόντιες ζώνες με ολόσω-μους αγίους και αγίους σε μετάλλια κάτω, σκηνές από το Θεομητορικό κύκλο (Ακάθιστος) στη μέση και σκηνές από τον Χριστολογικό κύκλο άνω. Στο νάρθηκα απεικονίζεται μεταξύ άλλων το συναξάρι του Προδρόμου και οι Αίνοι.
Νότια και ανατολικά του καθολικού υπάρχουν τα κελλιά του μοναστηριού. Σήμερα το μοναστήρι είναι γυναικείο και οι λειτουργίες του είναι ιδιαίτερα κατανυκτικές. Οι μοναχές διατηρούν ένα αξιόλογο εργαστήρι βυζαντινής εικόνας.
Ώρες επίσκεψης κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο: 26340-27401.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
ESPA logo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ESPA logo