Φετιχιέ Τζαμί
Το σημαντικότερο οθωμανικό τέμενος της Ναυπάκτου βρίσκεται στον ανατολικό λιμενοβραχίονα του ενετικού λιμανιού. Κτίστηκε μετά την κατάληψη της πόλης το 1499 από τον σουλτάνο Βαγιαζήτ Β Βελή και η ονομασία του Φετιχιέ ή Φετιχιγιέ Τζαμί (Fethiye) σημαίνει «Τέμενος της κατάκτησης”. Επίσης είναι γνωστό στις οθωμανικές πηγές και ως «Μπαγεζίντι Βελή Τζαμί» (Βậyezid-I Velî Cậmii), από το όνομα του σουλτάνου.

 Φετιχιέ Τζαμί  Το Φετιχιέ Τζαμί αποτελείται από μια μεγάλη αίθουσα τετράγωνης κάτοψης (9,12Χ9,13μ.) η οποία επικοινωνεί βόρεια, μέσω τοξοστοιχίας με τρία ημικυκλικά τόξα, με μεταγενέστερο πρόσκτισμα τραπεζοειδούς κάτοψης το οποίο αντικατέστησε το αρχικό προστώο του. Στο νότιο τοίχο υπάρχει η μικρή κόγχη του μιχράμπ (mihrab), ενώ στη βορειοδυτική πλευρά της κεντρικής αίθουσας και εξωτερικά της κατασκευής σώζεται η τετράγωνη βάση του μιναρέ. Στη δυτική πλευρά του τεμένους υπάρχει κατασκευή κρήνης «κούββα» (qubba), με τετράγωνη κάτοψη σύγχρονη με την κατασκευή του τζαμιού.
Η μεγάλη αίθουσα στεγάζεται με πλινθόκτιστο τρούλο, ο οποίος εδράζεται εξωτερικά σε εξαγωνικό χαμηλό τύμπανο και καλύπτεται από κουρασάνι. Εσωτερικά το τύμπανο είναι κυκλικό και μέσω τεσσάρων σφαιρικών τριγώνων τα οποία εναλλάσσονται με τέσσερα τυφλά αψιδώματα, εδράζεται στην περιμετρική τοιχοποιία.
 Εξωτερική άποψη του τζαμιού Το μεταγενέστερο βόρειο πρόσκτισμα καλύπτεται από δίρριχτη κεραμοσκεπή. H είσοδος στο τέμενος βρίσκεται στο κέντρο της βόρειας πλευράς και μέσω πέτρινης σκάλας επικοινωνεί με την οδό Φορμίωνος. Η αρχική κατασκευή του προστώου ήταν ορθογώνια με μονοκλινή στέγη, που άφηνε ορατό το τύμπανο του τρούλου. Η μετατροπή αυτή πιθανόν έγινε κατά την περίοδο της Β' Ενετοκρατίας, όταν το Τζαμί χρησιμοποιήθηκε ως αλαταποθήκη, γεγονός που επιβεβαιώνει στα 1874 και ο περιηγητής Ludwig Salvator.
Η τοιχοποιία του τζαμιού αποτελείται από λίθους στο κατώτερο τμήμα και οπτόπλινθους από τη γένεση των τόξων και άνω. Διάκοσμος με οδοντωτές ταινίες από πλίνθους περιτρέχει τη στέψη του τυμπάνου, τη βάση του τρούλου και τη στέψη της τετράγωνης βάσης. Το δάπεδο ήταν στρωμένο με κεραμικά πλακίδια και τμήμα του είναι ορατό στη νοτιοανατολική γωνία της αίθουσας.
Το φετιχιέ τζαμί έχει αποκατασταθεί και λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος.
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
ESPA logo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ESPA logo